ตกแต่งปีกจมูก ลดขนาด เปลี่ยนลักษณะรูจมูก

 

ตัดแต่งรูปทรงและลดขนาดปีกจมูก-เปลี่ยนรูปลักษณะ รูจมูก

ตัดแต่งรูปทรงและลดขนาดปีกจมูก-เปลี่ยนรูปลักษณะ รูจมูก