เสริมจมูกแก้ไขจมูกใหม่ให้โด่งยาวตรงขึ้น

 

ภาพนี้เป็นภาพก่อนหลัง แก้ไขเปลี่ยนรูปทรง จมูก ที่เคยถูกเสริมมาแล้ว(ซ้ายมือ) และขวามือ เป็นภาพภายหลังแก้ไข 7 วัน

เสริมจมูกในคนไข้ที่มีจมูกเล็กและแบนมากให้โด่งขึ้นมาก

หลังเสริมจมูกแล้วทำให้ปลายจมูกยาวขึ้นมุมดั้งจมูกโด่งมีความโค้งรับกับโหนกคิ้วและหน้าผากสันจมูกใหม่มีความยาวเพิ่มขึ้นเกือบ 2 cm.

ภาพก่อนหลังเสริมจมูก เพิ่มความโด่งดึงปลายจมูกให้ยาวขึ้น

ภาพก่อนหลัง เสริมจมูก 3 อาทิตย์

ภาพก่อนหลังการเสริมจมูกและการแก้ไขจมูกที่เสริมมาแล้วทรงไม่ถูกใจไม่โด่งสั้นดั้งแอ่น

Page : « First 1 2 Last »