เสริมจมูกแก้ไขจมูกใหม่ให้โด่งยาวตรงขึ้น

 

ภาพก่อนหลัง การทำผ่าตัดแก้ไขจมูกที่เสริมมา 1 ปี แล้วเห็นเป็นแท่งๆ เห็นเงาสันชัดเจน จมูกเอียงมาก สองข้างดั้งจมูกมีขอบเงาดำสองข้างสันจมูก ทำให้ดูเหมือนโด่งมาก แต่เมื่อมองด้านข้างจมูกไม่โด่งเลย เงาดำๆและแท่งเอียงๆ ทำให้คนไข้หน้าดูดุขึ้น แสงเงาดำสองข้างดั้ง ก็จะทำให้ใบหน้าดูดำขึ้น ภาพภายหลังแก้ไขจมูกใหม่ ทำให้สันจมูกเรียบเนียนเหมือนเป็นเนื้อจมูกธรรมชาติ ไม่ใช่แท่งกระดูก ไม่มีเงาดำๆสองข้าง และสร้างความโด่งให้มากขึ้นกว่าเดิม และดึงจมูกให้ดูยาวขึ้นด้วยในภาพเป็นภาพหลังแก้ไข 2 อาทิตย์

ภาพก่อนหลังการเสริมจมูกและการแก้ไขจมูกที่เสริมมาแล้วทรงไม่ถูกใจไม่โด่งสั้นดั้งแอ่น

Page : « First 1 2 Last »