อาการแพ้อย่างรุนแรงจากการฉีดจมูกด้วยสารสังเคราะห์ Filler Collagen

 

ปัญหาการแพ้ที่เกิด 2 ปีหลังจากฉีดดั้งจมูกด้วยสารสังเคราะห์ที่ฉีด Filler Collagen ดั้งจมูกบวมใหญ่แดงไหลย้อยรูปทรงบิดเบี้ยวมีน้ำเหลืองซึมผ่านออกมาที่ผิวหนัง