การผ่าตัดสาร Filler ที่ฉีดเสริมจมูกที่ทำให้เกิดการแพ้ออก

 

      เป็นการผ่าตัดแก้ไขจมูกที่เสริมด้วยการฉีด Filler ซึ่งก่อให้เกิดการแพ้บวมใหญ่ เขียว ผิวแดงเห็นเส้นเลือดทรงจมูกบิดเบี้ยว เป็นลอนคลื่นดั้งขรุขระไม่เรียบ อากาศเย็นจัด จะดำและเขียวคล้ำ บางคนสารอาจ
ซึมเปื้อนออกมาที่ผิวมีอาการเหมือนน้ำเหลืองทะลุออกมาที่ดั้งจมูกชิ้นส่วนทีเห็นในภาพนี้คือสาร BIO

 

     สาร BIO ยาวเกิน 8 cm.ที่ผ่าตัดเอาออกมาจากดั้งจมูกที่เคยถูกฉีดไว้เกือบ 10 ปี

     สาร BIO ที่ผ่าตัดเอาออกมา วางตามตำแหน่งเดิมที่เคยอยู่ในดั้งจมูก 

     ปริมาณของสารที่ฉีด การปนเปื้อนกับเนิ้อเยื่อ ภายในดั้งจมูก หลังจากผ่านการฉีดมาเกือบ 10 ปี

     รูปทรงจมูกกลับสู่สภาพเดิมเหมือนก่อนได้รับการฉีดสาร และพร้อมสำหรับเสริมสร้างทรงใหม่ ให้ถูกใจและสวยงาม

     สารที่ฉีดยาวถึงปลายจมูก เจตนาเพื่อเพิ่มความยาว ให้ปลายจมูกดูเหมือนมีเนื้อตรงปลายย้อย ๆ หรือที่กลุ่มคนไข้ชอบเรียกกันว่ามีหยดน้ำ