ศัลยกรรมแก้ไขคางฉีดสารต่างๆ (Surgical correction for injected chin)

   
  ศัลยกรรมเสริมคาง สำหรับคางที่เป็นลักษณะคางเล็ก, คางสอบ
  (Augmented chin surgery for small chin, unbeautiful chin)
  ศัลยกรรมแก้ไขคางเสริม
  (Surgical correction for post augmented chin)
  ศัลยกรรมแก้ไขคางฉีดสารต่างๆ
  (Surgical correction for injected chin)
  ศัลยกรรมแก้ไขคางฉีดสารซิลิโคนเหลว
  (Surgical correction for silicone injected chin)
  ศัลยกรรมแก้ไขคางฉีดสารไบโอ
  (Surgical correction for bio injected chin)
  ศัลยกรรมแก้ไขคางฉีดสารฟิลเลอร์
  (Surgical correction for filler injected chin)
      

  ศัลยกรรมใบหน้า (Face surgery)

   
  ศัลยกรรมดึงหน้า สำหรับใบหน้าที่เป็นลักษณะหย่อนยาน, มีรอยเหี่ยวย่น, มีร่องแก้มลึก, ร่องมุมปากลึก
  (Face lift surgery for ageing face)
  ศัลยกรรมแก้ไขดึงหน้า
  หน้า (Surgical correction for post face lift surgery)
  ศัลยกรรมดึงหน้าผาก, ดึงคิ้ว สำหรับหน้าผากที่เป็นลักษณะหย่อนยาน, มีรอยเหี่ยวย่น, มีคิ้วตก, มีคิ้วหย่อน
  (Forehead lift, eyebrow lift surgery for ageing forehead, drooping eyebrow)
  ศัลยกรรมแก้ไขดึงหน้าผาก, ดึงคิ้ว
  (Surgical correction for post forehead lift, eyebrow lift surgery)
  ศัลยกรรมแก้ไขหน้าผากฉีด
  (Surgical correction for post injected forehead)
  ศัลยกรรมแก้ไขหน้าผากฉีดสารซิลิโคนเหลว
  (Surgical correction for silicone injected forehead)
  ศัลยกรรมแก้ไขหน้าผากฉีดสารไบโอ
  (Surgical correction for bio injected forehead)
  ศัลยกรรมแก้ไขหน้าผากฉีดสารฟิลเลอร์
  (Surgical correction for filler injected forehead)