ประวัติณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก

155/22 ริมถนนแจ้งวัฒนะติดกับBIC Cแจ้งวัฒนะใกล้ปากซอยแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ ตำบลทุ่งสองห้อง กทม. โทร 02-5742022

“ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก” เป็นสถานพยาบาลที่มีประวัติของการดำเนินกิจการสถานพยาบาลมาอย่างยาวนาน โดยในครั้งแรกเริ่มนั้น เริ่มต้นในปีพ.ศ.2523 ร้อยตำรวจเอก นายแพทย์ อรรณพ บินมาเอ็น ผู้ซึ่งรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ มีตำแหน่งเป็นศัลยแพทย์โท งานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจ ได้เป็นผู้ก่อตั้งและเปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน มีระยะเวลานานมากกว่า 30 ปี

ในครั้งแรกที่เปิดดำเนินการสถานพยาบาลนั้น ร้อยตำรวจเอก นายแพทย์ อรรณพ บินมาเอ็น เริ่มต้นได้ใช้ชื่อคลินิกว่า “อรรณพคลินิก” ตั้งอยู่บริเวณริมถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงค์ กทม.ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523 ต่อมาในปีพ.ศ. 2528 พันตำรวจตรี นายแพทย์ อรรณพ บินมาเอ็น ได้เปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นพันตำรวจตรี นายแพทย์ อรรณพ มณฑามะระ เวลาต่อมามีความจำเป็นที่จะต้องย้ายที่ทำการคลินิกเป็นครั้งที่ 1 จึงได้ย้ายไปสถานที่ใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกเจริญผล ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 โดยยังใช้ชื่อเดิมคือ “อรรณพคลินิก” และต่อมาในปีพ.ศ.2532 มีความจำเป็นอีกครั้งที่จะต้องย้ายที่ทำการคลินิกเป็นครั้งที่ 2 จึงได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านเลขที่ 55/454 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด ตำบลบางพูด จังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้ได้เปลี่ยนชื่อคลินิกใหม่เป็น “ณพลักษณ์ คลินิก” ซึ่งดำเนินการโดย ศัลยแพทย์ พันตำรวจโท นายแพทย์ อรรณพ มณฑามะระ และภรรยาคือนางเยาวลักษณ์ มณฑามะระ(คุณเฟียต) ซึ่งทำงานร่วมกันตลอดเวลาในการให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมความงามและออกแบบความงามบนใบหน้า เพื่อส่งเสริมโชคชะตาให้ดีขึ้นด้วย

หลังจากนั้น “ณพลักษณ์ คลินิก” มีความจำเป็นจะต้องย้ายที่ทำการคลินิกเป็นครั้งที่ 3 โดยย้ายไปอยู่ณ.ศูนย์การค้าจัสโก้ หลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ ในปีพ.ศ. 2534 และในปีพ.ศ. 2543 พันตำรวจเอก นายแพทย์ อรรณพ มณฑามะระ และภรรยาคือนางเยาวลักษณ์ มณฑามะระ(คุณเฟียต) ได้เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลใหม่โดยพันตำรวจเอก นายแพทย์ อรรณพ มณฑามะระ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหม่เป็น พันตำรวจเอก นายแพทย์ อรรถพันธ์ และภรรยาคือนางเยาวลักษณ์ มณฑามะระ(คุณเฟียต)เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหม่เป็นนาง ภัทรทรัพย์ พรมณฑารัตน์ ในปีพ.ศ. 2547 ศูนย์การค้าจัสโก้ได้ปิดกิจการลง “ณพลักษณ์ คลินิก” จึงมีความจำเป็นต้องย้ายที่ทำการคลินิกเป็นครั้งที่ 4 ไปอยู่ ณ.อาคารพาณิชย์ติดกับกองพันทหารรักษาพระองค์ ริมถนนแจ้งวัฒนะ ติดกับคลองประปา ในปีพ.ศ.2547 และในครั้งนี้ได้เปลี่ยนชื่อ “ณพลักษณ์ คลินิก” เป็นชื่อ “ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษเป็น “NOPPALUCK COSMETIC SURGERY” ต่อมามีการสร้างสะพานลอยบริเวณหน้ากองพันทหารรักษาพระองค์ ริมถนนแจ้งวัฒนะ เพราะมีสะพานขนาดใหญ่และยาวขวางอยู่หน้าคลินิกพอดีและสภาพคลินิกอยู่ใต้สะพาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายที่ทำการคลินิกเป็นครั้งที่ 5 มาอยู่ ณ. บ้านเลขที่ 155/22 ริมถนนแจ้งวัฒนะติดกับBIG C แจ้งวัฒนะใกล้ปากซอยแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ ต.ทุ่งสองห้อง กทม. ในปีพ.ศ.2550 และจะเป็นที่ตั้งสถานพยาบาลอย่างถาวรของ “ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก” หรือ “NOPPALUCK COSMETIC SURGERY” ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินและอาคารพาณิชย์แห่งนี้

ศัลยแพทย์พันตำรวจเอก นายแพทย์ อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์ ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็น นายพลตำรวจตรี ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2550 และต่อมาได้ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็น นายพลตำรวจโท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ศัลยแพทย์ พันตำรวจเอก นายแพทย์ อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์ ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยให้เป็นนายก สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 จนถึงปัจุบัน

“ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก” หรือ “NOPPALUCK COSMETIC SURGERY” ดำเนินการโดยพลตำรวจโท นายแพทย์ อรรถพันธ์พรมณฑารัตน์ ซึ่งเป็นผู้ทำการผ่าตัดให้คนไข้เกิดความสวยงามทั้งใบหน้าและสัดส่วนของร่างกาย ส่วนคุณเฟียเป็นผู้ออกแบบด้านความสวยงามของใบหน้าและสัดส่วนของร่างกาย เพื่อให้คนไข้มีใบหน้าและสัดส่วนของร่างกายที่สวยงามและเสริมโชคชะตา ซึ่งจะทำให้คนไข้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัวตลอดจนครอบครัวมีความสุขด้วย

“ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก” หรือ “NOPPALUCK COSMETIC SURGERY” จึงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องการทำศัลยกรรมเพื่อความสวยงามของใบหน้าพร้อมกับการพัฒนาลักษณะทางโชคชะตาที่ดีงามของคนไข้

“ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก” หรือ “NOPPALUCK COSMETIC SURGERY” มีปนิธาน, ความจริงใจและมีความมุ่งมั่นที่ต้องการมอบงานศัลยกรรมความงามที่ดี มีคุณภาพและมีความสวยงามใกล้เคียงกับความต้องการของคนไข้มากที่สุดเพื่อความสุข ความพอใจของคนไข้ทุกคน ดังนี้คือ


1. มีคุณภาพในการให้คำปรึกษาและออกแบบความงามบนใบหน้าและสัดส่วนของร่างกาย
โดยจัดทำเอกสารแสดงข้อมูลในเรื่องการผ่าตัดประเภทต่างๆให้ผู้ที่ต้องการจะมาขอคำปรึกษาแพทย์ได้อ่าน ก่อนเข้ารับการปรึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่จะต้องการเข้ามาปรึกษาแพทย์และกำลังจะเป็นคนไข้ของณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิกมีความเข้าใจในเรื่องผลลัพธ์ ของการผ่าตัดว่า มีความเสี่ยงอะไรบ้าง และณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก ให้ระยะเวลานานเพียงพอสำหรับการปรึกษาพูดคุย-สอบถามความต้องการด้านความสวยงามของคนไข้จนศัลยแพทย์อรรถพันธ์และคุณเฟียตได้ทราบความต้องการของคนไข้ และส่วนใหญ่คุณเฟียตจะแนะนำให้คนไข้พูดคุยถึงลักษณะใบหน้าที่ต้องการ เพื่อทำความเข้าใจและหาความเหมาะสมของผลลัพธ์สำหรับคนไข้ ประกอบกับศัลยแพทย์อรรถพันธ์จะพิจารณาว่าเนื้อเยื้อและผิวหนังของใบหน้าคนไข้รายนั้นมีความยืดหยุ่นดีเพียงพอกับประเภทของศัลยกรรมความงามของอวัยวะนั้นๆบนใบหน้าและศัลยแพทย์อรรถพันธ์มีความ สามารถทำการผ่าตัดได้ใกล้เคียงกับลักษณะใบหน้าที่คนไข้นำมาให้พิจารณาหรือไม่

2. มีคุณภาพในเรื่องความสะอาด,ความปลอดภัยต่อความเสี่ยงของการติดเชื้อ
โดยจะให้คนไข้รับประทานยาปฎิชีวนะ(ยาฆ่าเชื้อ)ก่อนผ่าตัดและได้มีการซักประวัติคนไข้ในเรื่องการแพ้ยา สุขภาพ-ความแข็งแรง โรคประจำตัวต่างๆและประวัติการได้รับการผ่าตัดมาก่อนเป็นที่เรียบร้อย คนไข้จะได้รับการล้างหน้าด้วยน้ำยาล้างหน้าทางการแพทย์หลายครั้ง และอาจจะมีการแปรงฟันด้วย

3. มีคุณภาพในการทำผ่าตัดด้วยวิธีฉีดยาชาเฉพาะที่
โดยให้คนไข้มีความรู้สึกเจ็บปวดน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยก็ได้ในขณะได้รับการผ่าตัด คนไข้จะไม่รู้สึกว่ามีความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน เพื่อผ่อนคลายความกังวลของคนไข้ให้ได้มากที่สุด และเกิดความสบายใจในระหว่างและหลังการผ่าตัด เป็นความมุ่งมั่นของณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิกที่ต้องการมอบความสุขให้คนไข้ที่ต้องการทำศัลยกรรมความงามทุกๆคน

4. มีคุณภาพในการทำผ่าตัดด้วยวิธีดมยาสลบ
โดยศัลยแพทย์อรรถพันธ์จะนำคนไข้ที่ต้องการทำศัลยกรรมความงามประเภทที่ต้องใช้วิธีดมยาสลบผ่าตัด (ทั้งนี้เพื่อมิให้คนไข้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน)ไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนที่ได้มาตร ฐานและคัดเลือกวิสัญญีแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูงในการวางยาสลบแก่คนไข้อย่างราบรื่นและปลอดภัยต่อชีวิตมาเป็นผู้วางยาสลบให้แก่คนไข้ หลังผ่าตัดคนไข้จะฟื้นจากยาสลบเร็ว ไม่เจ็บคอ มีอาการข้างเคียงของยาสลบน้อยที่สุด และสามารถลุกนั่งและเดินได้เร็ว ทำให้ไม่มีโรคแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด โดยปกติศัลยแพทย์อรรถพันธ์จะให้คนไข้นอนอยู่ในโรงพยาบาล 1-2 วัน

5. มีคุณภาพในการติดตามผลลัพธ์ภายหลังการผ่าตัด
โดยศัลยแพทย์อรรถพันธ์ มีคำแนะนำให้คนไข้จะต้องปฏิบัติตนภายหลังการผ่าตัดตามโดยเคร่งครัดเพี่อผลลัพธ์ของการผ่าตัดที่ดี และจะต้องมาพบศัลยแพทย์อรรถพันธ์ ตามนัดภายหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆจนครบ 3 เดือนหรืออาจจะนานกว่านี้ เพื่อให้ศัลยแพทย์อรรถพันธ์ ได้ติดตามผลงานภายหลังการผ่าตัดได้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งศัลยแพทย์อรรถพันธ์ จะบันทึกภาพเพื่อการเปรียบเทียบเป็นระยะๆด้วย

ขั้นตอนการผ่าตัด


ก่อนการศัลยกรรมทุกประเภท ทางคลินิกจะให้เวลาในการพูดคุยเพื่อซักถามรายละเอียดด้านสุขภาพ การแพ้ยาของคนไข้ และคุณหมอจะอธิบายขั้นตอนการปฎิบัติตัวหลังการผ่าตัดอย่างละเอียด คนไข้จะได้มีโอกาสอธิบายความต้องการ และปรึกษาลักษณะของใบหน้าหลังการผ่าตัดที่ตนต้องการ โดยจะได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของผลลัพธ์หลังการศัลยกรรม และลักษณะการการศัลยกรรมใบหน้าที่เหมาะสมต่อคนไข้ โดยอ้างอิงจากความยืดหยุ่นของผิวหนัง ลักษณะการทำงาน บุคลิกภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น การพูดคุยในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำศัลยกรรมชองณพลักษณ์ศัลยกรรมคลินิก ซึ่งต้องการสร้างผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจที่สุดสำหรับคนไข้ การศัลยกรรมตาสองชั้น เสริมจมูกและเสริมคาง

คนไข้จะได้รับยาปฎิชีวนะและยาแก้ปวดก่อนการผ่าตัดครึ่งชั่วโมง
คนไข้ทุกคนจะต้องผ่านการล้างหน้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และแปรงฟัน อย่างละสองครั้ง สำหรับการเสริมจมูกจะต้องมีการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในรูจมูกด้วย
คุณหมอจะใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบใบหน้าคนไข้ก่อนจะทำการวัดตำแหน่งการผ่าตัด จากนั้นจึงฉีดยาชาเข้าใบหน้าของคนไข้ โดยจะระมัดระวังอย่างมากเพื่อลดความเจ็บปวดในการผ่าตัดให้มากที่สุด
หลังการผ่าตัดคุณหมอจะจ่ายยาปฎิชีวนะและยาแก้ปวดให้รับประทานเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ และมีข้อแนะนำอื่นๆสำหรับคนไข้แต่ละราย เช่น อาหารที่ห้ามรับประทานหลังการผ่าตัด การปฎิบัติตัวหลังผ่าตัด และวิธีการประคบเย็นในผู้ที่ทำการเสริมจมูกหรือคาง สำหรับการแก้ไขสารฉีดที่คาง อาจมีการใส่สายระบายเลือดและของหลวที่บริเวณแผลด้วย
คุณหมอจะนัดให้มาตัดไหมและตรวจเช็คสภาพแผลภายใน 5-7วันหลังผ่าตัด และจะมีการนัดให้มาพบทุกๆ 3-6 เดือน เพื่อติดตามผล ซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้ที่ทำการแก้สารฉีดเพราะควรได้รับการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ การศัลยกรรมดึงหน้า เสริมหน้าอก และตัดหน้าท้อง
การผ่าตัดจะทำในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และปฎิบัติภายใต้การดมยาสลบอย่างมีคุณภาพ คนไข้จะไม่ปวดศรีษะ เจ็บคอหลังผ่าตัด และเกิดผลข้างเคียงจากการดมยาสลบน้อยที่สุด
คนไข้จะต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งคืนหลังการผ่าตัด โดยคุณหมอจะเข้าเยี่ยมและให้คำแนะนำหลังการผ่าตัด เนื่องจากการผ่าตัดใหญ่เหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องใส่สายระบายเลือดและของเหลวที่บริเวณแผลผ่าตัดของคนไข้ ดังนั้นคนไข้ควรปฎิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอาการแทรกซ้อนและการติดเชื้อ
คุณหมอคุณหมอจะนัดให้มาตัดไหมและตรวจเช็คสภาพแผลภายใน 5-7วันหลังผ่าตัด และจะมีการนัดให้มาพบทุกๆ 3-6 เดือน เพื่อติดตามผล
   
 

ประวัติของพลตำรวจเอก นายแพทย์ อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์
   

1. แพทย์ที่ปรึกษา(สบ 8)(ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ผ่าตัด)

    โรงพยาบาลตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ             

2. กรรมการแพทยสภา

3. นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

4. นายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย

 เกิดวันที่ 14   มีนาคม   2496          

 เป็นเจ้าของและเป็นศัลยแพทย์เพื่อการเสริมสวยประจำ  ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก 

155/22  หน้าบิ๊กซีถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  ทุ่งสองห้อง  กทม.  โทร 02-5742022   

 

วุฒิการศึกษา      

-  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล     มหาวิทยาลัยมหิดล   ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (.. 2517) และแพทยศาสตร์บัณฑิต (.. 2519)

-  วุฒิบัตรผู้ชำนาญการศัลยศาสตร์ (แพทยสภา) ..  2523

-  อนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (แพทยสภา) พ.ศ. 2546

-  ประกาศนียบัตรผู้ชำนาญการศัลยกรรมเสริมสวยใบหน้า ราชวิทยาลัย โสต  ศอ    นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย พ.ศ.   2550

-  ประกาศนียบัตรแพทย์ศัลยกรรมเลเซอร์   .. 2533

 

การรับราชการ

-  นายแพทย์โท งานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ   เมื่อ  1  ตุลาคม  .. 2523

-  นายแพทย์เอกงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ. 2529

-  นายแพทย์พิเศษ หัวหน้างานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ  เมื่อ   1 กุมภาพันธ์ พ..  2540

-  ได้รับการโปรดเกล้าฯเลื่อนตำแหน่งผู้เป็นผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  เมื่อ  14  มี.ค.   พ.ศ. 2550 (ยศพลตำรวจตรี)

-  ได้รับการโปรดเกล้าฯเลื่อนตำแหน่งเป็นรองนายแพทย์ใหญ่(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ  เมื่อ ต.ค.   พ.ศ. 2550

-  ได้รับการโปรดเกล้าฯเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา(สบ 8)(ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ผ่าตัด) โรงพยาบาลตำรวจ  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 (ยศพลตำรวจโท)

 

 

ผลการปฏิบัติงานและเกียรติยศที่ได้รับ

-  เป็นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจคนแรกที่ได้รับรางวัลชมเชยจากสมาคมแพทย์ทหารในการเขียนบทความทางวิชาการ  ปี พ.ศ. 2524

-  ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ดีเด่นของโรงพยาบาลตำรวจ     ..    2526      

-  เป็นศัลยแพทย์คนแรกของโรงพยาบาลตำรวจที่ทำการผ่าตัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์     ..  2533

-  เป็นศัลยแพทย์คนแรกของโรงพยาบาลตำรวจที่ทำการผ่าตัด    ด้วยการเจาะรูส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดี   ..   2535

-  ได้รับโล่ข้าราชการตำรวจที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่นของกรมตำรวจ จาก     พล...สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์   ในวันตำรวจ 13   ตุลาคม 2534

                       

ตำแหน่งหน้าที่ในทางการแพทย์เพื่อสังคม

-  เป็นนายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย พ.ศ.  2546-ปัจจุบัน

-  เป็นนายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย พ.ศ.2551-ปัจจุบัน

-  เป็นกรรมการแพทยสมาคมปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน

-  เคยเป็นกรรมการแพทยสภาวาระปี พ.ศ. 2550-2552

-  ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภาวาระปี  พ.ศ. 2556-2558 เมื่อ10ม.ค.2556

 

 

ภรรยาชื่อ นางภัทรทรัพย์   พรมณฑารัตน์  เป็นผู้ชำนาญให้การปรึกษาและออกแบบความงามเพื่อเสริมบุคลิกและโชคชะตา

 

ประวัติของ คุณ ภัทรทรัพย์ (คุณ เฟียต ) พรมณฑารัตน์

เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 อายุ 54 ปี

การศึกษา

     - นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522

     - ตำแหน่งหน้าที่การงาน แอร์โฮสเตส สายการบินไทย พ.ศ. 2523 – 2540

     - เป็นผู้ให้คำปรึกษาเรื่องความสวยงาม และโหงวเฮ้งเสริมโชคชะตาแก่คนไข้ที่คลินิก ตั้งแต่พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน รวมเวลามากกว่า 25 ปี