ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก

สามารถช่วยเหลือผ่าตัดแก้ไขรักษาจมูกฉีดสารชนิดต่างๆ (สารซิลิโคนเหลว,สารไบโอและสารFiller)

โดย

พล. ต. ต. นายแพทย์ อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์

นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

    จมูกเป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางใบหน้าของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ทำหน้าที่หายใจ แต่ที่มีความสำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือเป็นอวัยวะที่แสดงออกถึงความสวยงามของใบหน้าอวัยวะหนึ่ง ซึ่งมีดวงตา ริมฝีปาก หน้าผาก,แก้มและคางเป็นอวัยวะที่สอดรับกับจมูกเพื่อให้ใบหน้ามีความสวยงามหมดจรดทั้งใบหน้าของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ตามหลักโหงวเฮ้งแล้วจมูกมีความหมายต่อการดำเนินชีวิต จมูกเปรียบเสมือนขุนเขา  จมูกที่อิ่มใหญ่และเป็นสัน คือกุญแจแห่งความสำเร็จและความร่ำรวย เพราะเป็นจุดที่สูงสุดบนใบหน้า สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษบางคนเกิดมามีโชคดีมีใบหน้าที่สวยงามหมดจรดทั้งใบหน้า แต่ส่วนใหญ่ธรรมชาติไม่ได้สร้างมาให้สวยงามครบหมดจรด ดังนั้นใบหน้าของแต่ละคนอาจจะมีอวัยวะบนใบหน้าที่ไม่สวยงามเช่นดวงตาหรือจมูกหรือหน้าผากหรือริมฝีปากหรือคางแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ในบางคนโชคไม่ดีที่มีอวัยวะบนใบหน้าที่ไม่สวยงามหลายอวัยวะ เช่น ดวงตาและจมูกหรือดวงตา,จมูกและคาง

   แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีโชคไม่ดีแต่ก็ยังสามารถปรับปรุงใบหน้าให้สวยงามไม่แพ้บุคคลที่โชคดีได้ โดยมาพบศัลยแพทย์ความงามที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงทำการผ่าตัดปรับปรุงใบหน้าของท่านได้  และท่านจะได้พ้นจากคำว่าโชคไม่ดีหรือไม่มีโชคไปในชีวิตของท่าน

    ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน มีประชาชนที่ได้รับการฉีดจมูกด้วยสารสังเคราะห์ชนิดต่างๆมากมายหลายชนิดโดยเป็นชนิดทั้งที่เป็นชนิดอยู่ภายในดั้งจมูกเพียงชั่วคราวและจะสลายตัวไปเองไม่เกิน6-8เดือน เช่นสาร Hyaluronic acid และชนิดที่อยู่ตัวถาวร-ไม่มีการสลายตัวไปเองภายใน6-8เดือน โดยไม่มีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เช่น สารซิลิโคนเหลว, พาราฟินเหลว, น้ำมันพืชชนิดต่างๆ, สารสังเคราะห์ไบโอและสารสังเคราะห์อื่นๆที่มีชื่อเรียกรวมๆกันเป็นภาษาอังกฤษว่า สารFillerบางชนิด (ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหาร

 

และยา กระทรวงสาธารณสุข) และในอนาคตผมมีความเชื่อว่าจะยังมีประชาชนที่จะไปรับการฉีดจมูกด้วยสารชนิดต่างๆดังกล่าวอีกเป็นจำนวนไม่น้อย

การทำให้จมูกโด่งมีด้วยกัน 2 วิธีคือ 1.การผ่าตัดเสริมจมูก และ2.การฉีดจมูกด้วยสารสังเคราะห์ชนิดต่างๆ

      1. เรื่องการผ่าตัดเสริมจมูก  ประชาชนทั่วไปอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นด้านลบในเรื่องการผ่าตัดเสริมจมูกทำให้มีความเข้าใจว่า การผ่าตัดเสริมจมูกเป็นเรื่องใหญ่และอาจจะมีอันตรายเช่น จมูกอักเสบ-จมูกทะลุและอาจจะเสียโฉมได้ รวมทั้งมีผู้ป่วยบางรายที่เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีสาเหตุมาจากการผ่าตัดเสริมจมูกเช่นภายหลังการผ่าตัดจมูกมีอาการซึมลงและมีไข้สูง ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเกิดความกลัวที่จะไปผ่าตัดเสริมจมูกกับศัลยแพทย์ความงาม

      ข้อเท็จจริงในเรื่องการผ่าตัดเสริมจมูก  ไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวหรือวิตกกังวล การผ่าตัดเสริมจมูกโดยใส่แท่งซิลิโคนที่ศัลยแพทย์ความงามได้เหลาให้มีรูปทรงพอดีกับจมูกของคนไข้ เป็นการผ่าตัดเล็กโดยวิธีฉีดยาชาเฉพาะที่ฉีดบริเวณจมูก ไม่มีอันตราย สำคัญตรงที่ผลลัพธ์ว่า จะได้จมูกที่สวย-เข้ากับใบหน้าของเจ้าของจมูก และถูกต้องตามหลักของโหงวเฮ้งหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเจ้าของจมูกไม่ชอบรูปทรงจมูก ก็สามารถไปให้แพทย์ถอดแท่งซิลิโคนออกได้ และจะไม่มีแท่งซิลิโคนค้างอยู่ในจมูกอีกภายหลังจากผ่าตัดถอดแท่งซิลิโคนออกจากจมูกเป็นที่เรียบร้อย

    2. เรื่องการฉีดจมูก  ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารว่า “การฉีดจมูกนั้นง่ายกว่า,สะดวกกว่า,ได้ผลและเห็นผลของจมูกโด่งตามความต้องการทันทีโดยไม่ต้องรอ ซึ่งดีกว่าการผ่าตัด ที่ต้องรอการยุบบวมนานมากจึงจะเห็นรูปทรงจมูก,การฉีดจมูกนั้นเจ็บน้อยกว่าหรือไม่เจ็บและไม่บวมซึ่งดีกว่าไปทำการผ่าตัดซึ่งจะเจ็บมากกว่าและบวมมากกว่า และที่สำคัญคืออาจจะมีแรงจูงใจที่ราคาค่าฉีดจมูกอาจจะจะถูกกว่าการผ่าตัดเสริมจมูก         

     ข้อเท็จจริงในเรื่องการฉีดจมูก คือ จมูกที่ได้รับการฉีดสารสังเคราะห์ชนิดต่างๆซึ่งเป็นประเภทอยู่ในดั้งจมูกอย่างถาวรนั้น ได้แก่ สารพาราฟิน,สารซิลิโคนเหลว,สารไบโอ และสารFillerบางชนิด (ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)   จะมีคนไข้จำนวนหนึ่งเกิดอาการผิดปกติอย่างช้าๆเป็นปีหรือหลายปีภายหลังจากการฉีดจมูก 

 

         ในประสบการณ์ของผมที่ได้รับผ่าตัดรักษาคนไข้ที่ได้รับการฉีดจมูกด้วยสารสังเคราะห์ชนิดต่างๆซึ่งเป็นประเภทอยู่ในจมูกอย่างถาวรดังกล่าว  คนไข้จะเล่าประวัติให้ผมฟังว่า ตอนแรกๆภายหลังการฉีดจมูกใหม่ๆ ไม่มีอาการผิดปกติ จมูกแลดูดี และต่อมาจะปรากฏอาการผิดปกติที่จมูกภายหลังการฉีดในช่วงระยะเวลาเร็วที่สุดคือ 2 ปีขึ้นไป กลางๆคือ 4 ปีขึ้นไป และช้าสุดคือ 6-7 ปีขึ้นไป

          สำหรับอาการผิดปกติที่จมูกภายหลังการฉีดจมูกด้วยสารสังเคราะห์ชนิดต่างๆที่ใช้ฉีดจมูกประเภทอยู่ในจมูกอย่างถาวรมา จะมีอาการแสดงที่ปรากฏบริเวณจมูกและข้างๆจมูกจะเริ่มจาก รูปร่างหรือรูปทรงของจมูกจะเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีการบวมทำให้จมูกมีขนาดใหญ่ขึ้นทั้งนูนหนาขึ้นและกว้างมากขึ้น มีลักษณะเป็นก้อนแข็งๆนูนเป็นลำๆที่สามารถคลำได้ชัดเจนเป็นช่วงๆตั้งแต่บริเวณดั้งจมูกระหว่างหัวตา 2 ข้างจนถึงปลายของจมูกและลงมาถึงบริเวณริมฝีปากบน บางรายคลำได้เป็นลักษณะตะปุ่มตะป่ำบนผิวหนังดั้งจมูกและด้านข้างของจมูก  ผิวหนังของจมูกจะบางมากขึ้นเป็นลักษณะนูน-บาง-ใสอยู่บนก้อนนูน และมีสีเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวคล้ำและถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะกลายเป็น สีแดงและสีม่วง ผิวหนังของจมูกบางแห่งสามารถมองเห็นเป็นเส้นเลือดแดงฝอยเล็กๆเป็นจุดๆหรือเป็นวงๆหรือเป็นหย่อมๆแดงๆ คนไข้บางรายบอกว่ามีอาการแน่นในจมูก บางรายไม่มีไขมันซึมออกจากผิวหนังปลายจมูก(ปลายจมูกไม่มัน) ในกรณีที่คนไข้มีอาการดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รีบมาพบศัลยแพทย์ความงามเพื่อให้การรักษา โดยผู้ป่วยชะล่าใจคิดว่าไม่เป็นไร อาการดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่รุนแรงมากขึ้นคือ ผิวจมูกจะปรากฏอาการแบบการอักเสบและติดเชื้อตามมา จะเห็นผิวหนังจมูกเป็นลักษณะบวม-แดง-นูน-บาง บางครั้งมีสีเหลืองอยู่ข้างในซึ่งหมายถึงจมูกกำลังอักเสบเป็นหนองอยู่ภายในและน้ำเหลืองหรือหนองเตรียมตัวจะทะลุออกมาจากผิวหนังของจมูกที่บางจัด   และในบางรายมาพบผมเมื่อผิวหนังของจมูกเกือบจะทะลุและที่ทะลุไปแล้วและมีน้ำเหลืองหรือหนองไหลออกมาก็มี

 

 

รูปภาพที่1  แสดงอาการผิดปกติ ของจมูกที่ได้รับการฉีดสารไบโอมานาน8ปี จะเห็นจมูกบวม,แดงตั้งแต่ดั้งจมูกบริเวณระหว่างตาจนถึงปลายจมูก ทำให้ปลายจมูกโตใหญ่และยื่นออกมามาก คลำได้เป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำที่ดั้งจมูก ผิวหนังจมูกบางใส มองเห็นรูปทรงจมูกบิดเบี้ยวเป็นรูปโค้งแบบอักษร S

 

รูปภาพที่2  แสดงผลลัพธ์ของการผ่าตัดเอาสารไบโอออกจากจมูกโดยศัลยแพทย์อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์

 จะเห็นว่าเป็นก้อนแข็งที่มีขนาดใหญ่มากตั้งแต่บริเวณดั้งจมูกระหว่างตาจนถึงปลายจมูกและเรื่อยลงมาจนถึงริมฝีปากบน ในรายนี้ปริมาณสารไบโอที่เอาออกไปได้ประมาณ95% หลังจากนี้ได้เสริมจมูกด้วย

ซิโคนเหลาให้เหมาะสมกับลักษณะจมูกของคนไข้ เพื่อให้ผลลัพธ์ได้จมูกที่มีรูปทรงสวยงามเข้ากับใบหน้า และถูกต้องตามหลักของโหงวเฮ้ง  คนไข้มีความพึงพอใจ

 

 

 

รูปภาพที่3  แสดงภาพด้านซ้ายเป็นจมูกที่ได้รับการฉีดสารไบโอ ซึ่งมีลักษณะบวมโต เสียรูป ผิวจมูกมีสีเขียวคล้ำและนูนเป็นตะปุ่มตะป่ำ ภาพด้านขวาภายหลังการผ่าตัดเอาสารไบโอออกและเสริมจมูกใหม่โดยให้ จมูกมีรูปทรงสวยงามเข้ากับใบหน้า, ผิวจมูกเรียบ และถูกต้องตามหลักของโหงวเฮ้ง  คนไข้พึงพอใจ

 

รูปภาพที่4  แสดงอาการผิดปกติ ของจมูกที่ได้รับการฉีดด้วยสารสังเคราะห์ชนิดต่างๆที่ใช้ฉีดจมูกโดยที่คนไข้ไม่ทราบว่าเป็นสารอะไรมานาน5ปี จะเห็นจมูกบวม,แดงตั้งแต่ดั้งจมูกบริเวณระหว่างตาจนถึงปลายจมูก ทำให้ทั้งดั้งและปลายจมูกโตใหญ่และยื่นออกมามาก ผิวหนังบางใสและมีสีเหลืองคล้ายหนองอยู่ข้างใน รูปทรงจมูกบิดเบี้ยวโก่งขึ้นเป็นรูปโค้ง อาการผิดปกติ แบบนี้รุนแรงมาก เพราะผิวหนังบางมากจนเกือบ

ทะลุแล้ว จึงไม่สามารถผ่าตัดแก้ไขได้อย่างปลอดภัยเหมือนรูปภาพที่ 2 -3 เพราะอาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์คือ ผิวหนังทะลุและหลุดเป็นรูโหว่ได้

    สาเหตุที่สารสังเคราะห์ชนิดต่างๆซึ่งเป็นประเภทอยู่ในจมูกอย่างถาวร  เมื่อฉีดเข้าไปในเนื้อเยื่อของจมูกแล้วอาจจะทำให้มีอาการผิดปกติดังกล่าว มีสาเหตุดังนี้คือ

     1. เกิดจากองค์ประกอบของสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ที่ใช้ฉีดจมูกชนิดนั้นๆอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อของร่างกายมนุษย์ ซึ่งเรียกว่าเป็น “อาการอักเสบ” โดยเนื้อเยื่อภายในจมูกจะเข้ามาล้อมรอบสารที่ใช้ฉีดจมูกและหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันจนไม่สามารถแยกเนื้อเยื่อที่ปกติกับสารที่ใช้ฉีดจมูกออกจากกันได้  ซึ่งจะกลายเป็นลักษณะเนื้อเยื่อพังผืดหนาอยู่ในเนื้อเยื่อของจมูกและเกาะติดแน่นกับผิวหนังจมูกด้วย ทำให้มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง-นูน-ใหญ่  เป็นตะปุ่มตะป่ำ  สำหรับระยะเวลาของการก่อเกิดปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อที่ปกติของร่างกายนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสารนั้นๆ

     2. เกิดจากวิธีการฉีด     ได้แก่

        2.1 การฉีดด้วยกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่ปราศจากการอบฆ่าเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานรวมทั้งการทำความสะอาดใบหน้า-จมูกก่อนฉีดที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้ออาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อ-อักเสบได้

         2.2 วิธีการฉีดเข้าใต้ผิวหนังของจมูกที่มีความตื้น-ลึกไม่เท่ากันและการฉีดที่ชิดกับกระดูกอ่อนและกระดูกแข็งของจมูก ซึ่งมีส่วนที่อาจจะทำให้อาการผิดปกติที่จมูกภายหลังการฉีดปรากฏขึ้นเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ ตลอดจนทำให้ความรุนแรงของอาการผิดปกติไม่เท่ากัน  จึงเป็นคำอธิบายว่าผู้ป่วยแต่ละคนอาจจะเกิดอาการผิดปกติเร็ว-ช้าต่างกันและความรุนแรงของอาการผิดปกติไม่เท่ากันตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

     3. เกิดจากปริมาณของสารสารที่ใช้ฉีดจมูกเพียงครั้งเดียวหรือหลายๆครั้ง ซึ่งมีส่วนที่อาจจะทำให้อาการผิดปกติที่จมูกภายหลังการฉีดปรากฏขึ้นเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ ตลอดจนทำให้ความรุนแรงของอาการผิดปกติไม่เท่ากัน  จึงเป็นคำอธิบายว่าผู้ป่วยแต่ละคนอาจจะเกิดอาการผิดปกติเร็ว-ช้าต่างกันและความรุนแรงของอาการผิดปกติไม่เท่ากันตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

 

    4.  เกิดจากการไหลของสารที่ใช้ฉีดจมูก เพราะว่าสารสังเคราะห์ที่ใช้ฉีดจมูกที่สามารถจะใช้วิธีฉีดเข้าจมูกได้ต้องมีคุณสมบัติเป็นของเหลวแต่มีความหนืดคล้ายนมข้นหวาน ดังนั้นเมื่อไปอยู่ในจมูกของคนที่อยู่ในท่านอน-นั่งและยืน สารที่ใช้ฉีดจมูกที่เป็นของเหลวนี้ก็จะไหลไปตามท่าของเจ้าของจมูกตลอดเวลา และเมื่อไหลไปบริเวณใดของจมูกก็อาจจะจะทำปฏิกิริยาต่อผิวหนังและเนื้อเยื่อของจมูกบริเวณนั้นให้เกิดการอักเสบ-บวม-แดงได้ ซึ่งมีส่วนที่อาจจะทำให้อาการผิดปกติที่จมูกภายหลังการฉีดปรากฏขึ้นเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ ตลอดจนทำให้ความรุนแรงของอาการผิดปกติไม่เท่ากัน  จึงเป็นคำอธิบายว่าผู้ป่วยแต่ละคนอาจจะเกิดอาการผิดปกติเร็ว-ช้าต่างกันและความรุนแรงของอาการผิดปกติไม่เท่ากันตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

     5. เกิดจากลักษณะผิวหนังจมูกของผู้ป่วยเองในแต่ละรายที่ไม่เหมือนกัน ผิวหนังจมูกที่มีรูตุ่มสิวหรือมีสิวเสี้ยนอย่างมากมายโดยเฉพาะบริเวณปลายจมูก ซึ่งมีส่วนที่อาจจะทำให้อาการผิดปกติที่จมูกภายหลังการฉีดปรากฏขึ้นเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ ตลอดจนทำให้ความรุนแรงของอาการผิดปกติไม่เท่ากัน  จึงเป็นคำอธิบายว่าผู้ป่วยแต่ละคนอาจจะเกิดอาการผิดปกติเร็ว-ช้าต่างกันและความรุนแรงของอาการผิดปกติไม่เท่ากันตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

      วิธีการรักษาจมูกที่ได้รับการฉีดสารสังเคราะห์ที่ใช้ฉีดจมูกมาแล้ว เนื่องจากสารสังเคราะห์ที่ใช้ฉีดจมูกไม่ว่าจะเป็น สารพาราฟิน,ซิลิโคนเหลว,สารไบโอ,น้ำมันพืชและสารFiller  บางชนิด อาจจะมีปฏิกิริยาต่อผิวหนังและเนื้อเยื่อของจมูกคนไข้บางราย  ดังนั้น เจ้าของจมูกเมื่อเริ่มพบว่ามีอาการผิดปกติที่จมูกดังกล่าว ควรจะรีบมาพบศัลยแพทย์ความงามเพื่อการผ่าตัดแก้ไขโดยเร็ว อย่าปล่อยให้มีอาการบวม-อักเสบของจมูกนาน อาจจะทำให้เลยระยะเวลาที่สามารถผ่าตัดรักษาได้ และการเกิดปฏิกิริยาอักเสบจะทำให้มีพังผืดหนา-แข็งเหนียว อยู่ภายในจมูก การรักษาจึงไม่สามารถใช้วิธีการดูดหรือขูดเอาออกได้ จะต้องใช้วิธีผ่าตัดเอาออกแต่เพียงอย่างเดียวและจะต้องเป็นศัลยแพทย์ความงามที่มีความชำนาญสูงมากและมีประสบการณ์มาก จึงจะสามารถผ่าตัดเอาสารสังเคราะห์ที่ใช้ฉีดจมูกออกได้มากที่สุด และที่สำคัญที่สุด คือจะต้องคงสภาพผิวหนังให้เรียบเนียน และมีความหนาของผิวหนังที่เหมาะสม เพื่อความสวยงามที่สุดของดั้งจมูกภายหลังที่จมูกยุบบวมแล้ว(ไม่สามารถเอาสารสังเคราะห์ที่ใช้ฉีดจมูกออกได้หมด 100% แต่ควรจะต้องเอาออกได้เกือบหมดหรือมากที่สุด เพราะถ้ายังมีสารสังเคราะห์ที่ใช้ฉีดจมูกหลงเหลืออยู่มากจะทำให้รูปทรงจมูกเมื่อเสริมจมูกด้วยแท่งซิลิโคนเหลาแล้ว ไม่สวยแลดูจมูกโต-ใหญ่-มีก้อนแข็งของสารที่ใช้ฉีดจมูกที่เหลืออยู่และสามารถมองเห็นได้ ทำให้ผิวจมูกไม่เรียบ  คลำได้เป็นรอยตะปุ่มตะป่ำ) โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังและ

เนื้อเยื่อภายในจมูก อีกทั้งจะต้องเสริมจมูกด้วยแท่งซิลิโคนที่เหลาให้เหมาะสมกับลักษณะใบหน้าของคนไข้ จึงจะทำให้จมูกใหม่ของคนไข้ภายหลังผ่าตัดเอาสารสารสังเคราะห์ที่ใช้ฉีดจมูกออกมีความสวยงามเข้ากับใบหน้าของคนไข้และถูกต้องตามหลักของโหงวเฮ้ง 

   ในประสบการณ์ของผม ที่ได้ทำการผ่าตัดรักษาเอาสารสังเคราะห์ที่ใช้ฉีดจมูกออก ซึ่งมีทั้งสารซิลิโคนเหลว,สารพาราฟิน,สารไบโอและสารFiller บางชนิด ที่ ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก พบว่า

1.มีพังผืดหนามากเกาะติดแน่นกับใต้ผิวหนังของจมูกและในเนื้อเยื่อของจมูก ลักษณะทั้งแข็งทั้งเหนียวมากตลอดดั้งจมูกจนถึงปลายจมูก บางรายลงไปถึงริมฝีปากบน โดยไม่สามารถแยกสารสารที่ใช้ฉีดจมูกออกจากเนื้อเยื่อปกติของจมูกได้

2.ไม่สามารถเอาสารที่ใช้ฉีดจมูกออกได้หมด 100% แต่สามารถเอาออกได้ไม่น้อยกว่า 90 %( ได้แสดงด้วยรูปภาพที่ 2)

3. เสริมจมูกให้สวยงามด้วยแท่งซิลิโคนที่เหลารูปทรงตามความต้องการของคนไข้ ภายหลังเอาสารที่ใช้ฉีดจมูกออกเรียบร้อย( ได้แสดงด้วยรูปภาพที่ 3)

4. ติดตามผลการผ่าตัด-รักษาแต่ละรายไม่น้อยกว่า 3 เดือน  และมีบางรายที่จะต้องมารับการปรับแต่งทรงจมูกให้เข้ากับใบหน้าภายหลังการผ่าตัดแก้ไขเนื่องจากมีพังผืดหนาเกิดขึ้นและเบียดดันซิลิโคนแท่งที่เหลา

ให้เคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมที่ได้วางไว้(Fibrosis Capsular Contracture) จนคนไข้พึงพอใจ

คำแนะนำ

1.สำหรับผู้ที่อยากเสริมจมูกและไม่เคยได้รับการฉีดจมูกมาก่อน  แนะนำให้ใช้วิธีผ่าตัดเสริมจมูกด้วยแท่งซิลิโคนเหลา เพราะว่าฉีดจมูกง่ายมาก แต่อาจจะเกิดปัญหาในระยะยาวและทำการผ่าตัดแก้ไขยากมาก

2.สำหรับผู้ที่เคยได้รับการฉีดจมูกมาก่อนแล้วเริ่มรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติที่ดั้งจมูกตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น(ตามรูปภาพที่1,3 ) ขอให้มาพบศัลยแพทย์ความงามเพื่อการแก้ไข ก่อนที่จะมีอาการอักเสบ-บวม-แดง  การเลือกศัลยแพทย์เพื่อจะมาช่วยแก้ไขจมูกที่ฉีดมานี้  ควรเลือกศัลยแพทย์แพทย์ที่มีความชำนาญสูงและมีประสบการณ์มาก  เพราะว่าถ้าไปได้รับการผ่าตัดแก้ไขเอาสารสังเคราะห์ที่ได้รับการฉีดมา โดยเอาออก

ไม่ได้มากที่สุด ในครั้งแรกของการผ่าตัดแก้ไขแล้ว อาจจะทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนมากขึ้นในการแก้ไขครั้งต่อไป และอาจจะต้องผ่าตัดแก้ไขเป็นครั้งที่ 3-4 ก็เป็นได้  ซึ่งการผ่าตัดซ้ำๆ ในที่เดิมหลายๆครั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดพังผืดหนามากขึ้น อาจจะมีผลทำให้รูปทรงของจมูกที่เสริมใหม่ไม่สามารถทำให้สวยได้ถูกใจเท่าที่ควร

3.  สำหรับผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดเสริมจมูกมาก่อนแล้ว แต่ได้รูปทรงจมูกไม่สวยถูกใจ  ก็ขอเรียนเชิญ       นัดหมายมาปรึกษา ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิกเพื่อหาทางแก้ไขให้ได้จมูกที่สวยถูกใจ และถูกต้องตามหลักโหงวเฮ้ง

                                                          พล. ต. ต. อรรถพันธ์  พรมณฑารัตน์

                                    นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

                               ณพลักษณ์  ศัลยกรรมความงาม  155/22 ติดบิ๊กซี แจ้งวัฒนะ หลักสี่  กทม.

โทร 02-5742022 ,081-9136633 ,081-4059540